Capaciteit berekenen

Capaciteit berekenen

Capaciteit berekenen

De kosten hangen vooral af van de capaciteit die nodig is om de ruimte te koelen.
De capaciteit wordt veelal uitgedrukt in Kilowatt.
De capaciteit hangt van veel factoren af, namelijk:

De oppervlakte van de ruimte. De functie van de ruimte, bv. kantoor, winkel, computerruimte, slaapkamer, etc.
Het aantal ramen in het vertrek ( op het westen, noorden, zuiden.)

Als regel kunt u aanhouden dat u moet uitgaan van de inhoud van de ruimte (LxBxH) x 30 Watt per m3 = het aantal Kilowatt.

Voorbeeld:
u ruimte is 6x4x2.6h = 62,4 m3 x 30 = 1,9 Kilowatt Koelvermogen.

Verder moet u rekening houden met interne warmte bronnen, zoals:

Personen: 120 Watt p.p.
Computers: 200 Watt per pc
Verlichting: Watts x 1,25 Watt